Polityka Prywatności dla aplikacji "Smak Karmelu"
Data ostatniej aktualizacji: 18 kwietnia 2023 r.
1 Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników aplikacji mobilnej "Smak Karmelu" (zwanej dalej "Aplikacją") o tym, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane. Korzystając z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
2 Jakie dane zbieramy?
Aplikacja "Smak Karmelu" nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych użytkowników. Zbierane są jedynie anonimowe informacje o urządzeniu, na którym zainstalowana jest Aplikacja, takie jak:
• model urządzenia mobilnego,
• system operacyjny,
• ilość wolnej pamięci,
• status baterii,
• inne informacje techniczne związane z urządzeniem.

3 W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje?
Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu analizy i diagnozowania ewentualnych błędów występujących w Aplikacji. Dzięki tym danym możemy lepiej zrozumieć przyczyny problemów i wprowadzać odpowiednie poprawki, aby zapewnić lepsze funkcjonowanie Aplikacji.
4 Udostępnianie danych
Nie udostępniamy zgromadzonych informacji o urządzeniach ani żadnych danych osobowych stronom trzecim.
5 Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na górze dokumentu.
6 Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: smakkarmelu@gmail.com