„Smak Karmelu” to nie tylko spotkania i rekolekcje. Wszystkim chętnym proponujemy również pomoc w codziennej, indywidualnej modlitwie. Zapisując się do newslettera co rano otrzymasz maila z pytaniami dotyczącymi fragmentu Ewangelii z dnia. Mogą one stać się inspiracją do osobistego spotkania ze Słowem oraz pomocą w zrozumieniu go i odniesieniu do własnego życia.
Przykładowa wiadomość
- CHRZEST PAŃSKI, ROK A -

Tekst Ewangelii:
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 13-17)

Z dzieł św. Teresy od Dzieciątka Jezus:
Gdybyś kiedyś otworzył Święte Pisma, przeczytałbyś tam, że trędowaty Naaman został uzdrowiony, kiedy posłuszny prorokowi Elizeuszowi, siedmiokrotnie obmył się w wodzie Jordanu, a przecież ta woda wcale jeszcze nie została uświęcona obecnością Słowa, które stało się ciałem. (Rekreacje duchowe 6,7v)

Pytania do refleksji:
Czy mam świadomość, że od momentu chrztu stałem się mieszkaniem Ducha Świętego, Jego żywej i pragnącej się udzielać obecności? Może warto, żebym szczególnie dzisiaj poprosił Ducha Świętego, aby mnie wewnętrznie przekonał o wielkości daru chrztu i mojego chrześcijańskiego powołania.